Consultoria en gestió del canvi, adaptació digital i processos d'innovació

100€ /sessió
Les sessions són d'una hora a través de videoconferència. La primera sessió és d'anàlisi i concreció de la necessitat o per un assesorament senzill. A patir de la primera sessió, es definirà la metodologia més adequada i el pressupost.

Alguns dels temes en els que t'ajudarem:

- Assessorament en transformació tecnològica
- Avaluació de la maduresa digital de l'organització
- Elaboració de plans de millora
- Estratègies participatives i de co-creació
- Disseny de nous serveis i productes
Digue'ns què necessites!
Digue'ns què necessites!
Todos los artículos
×